індекс

індекс
br
01 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ
01.020 - Термінологія (засади та координація)
01.040 - Словники термінів
01.040.01 - Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація (Словники термінів)
01.040.03 - Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія (Словники термінів)
01.040.07 - Математика. Природничі науки (Словники термінів)
01.040.11 - Охорона здоров'я (Словники термінів)
01.040.13 - Захист довкілля та здоров'я. Безпека (Словники термінів)
01.040.17 - Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники термінів)
01.040.19 - Випробовування (Словники термінів)
01.040.21 - Механічні системи та складники загальної призначеності (Словники термінів)
01.040.23 - Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності (Словники термінів)
01.040.25 - Машинобудування (Словники термінів)
01.040.27 - Енергетика і теплотехніка (Словники термінів)
01.040.29 - Електротехніка (Словники термінів)
01.040.31 - Електроніка (Словники термінів)
01.040.33 - Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники термінів)
01.040.35 - Інформаційні технології. Конторські машини (Словники термінів)
01.040.37 - Технологія отримування зображень (Словники термінів)
01.040.39 - Точна механіка. Золотарство/ювелірна справа (Словники термінів)
01.040.43 - Дорожньо-транспортна техніка (Словники термінів)
01.040.45 - Залізнична техніка (Словники термінів)
01.040.47 - Суднобудування та морські споруди (Словники термінів)
01.040.49 - Авіаційна та космічна техніка (Словники термінів)
01.040.53 - Підіймально-транспортне устатковання (Словники термінів)
01.040.55 - Пакування та розподілення товарів (Словники термінів)
01.040.59 - Технологія текстильного та шкіряного виробництва (Словники термінів)
01.040.61 - Швацька промисловість (Словники термінів)
01.040.65 - Сільське господарство (Словники термінів)
01.040.67 - Технологія виробництва харчових продуктів (Словники термінів)
01.040.71 - Хімічні технології (Словники термінів)
01.040.73 - Гірництво та корисні копалини (Словники термінів)
01.040.75 - Нафта й суміжні технології (Словники термінів)
01.040.77 - Металургія (Словники термінів)
01.040.79 - Деревообробча промисловість (Словники термінів)
01.040.81 - Скляна та керамічна промисловість (Словники термінів)
01.040.83 - Виробництво ґуми та пластмас (Словники термінів)
01.040.85 - Паперова промисловість (Словники термінів)
01.040.87 - Виробництво фарб і барвників (Словники термінів)
01.040.91 - Будівельні матеріали та будівництво (Словники термінів)
01.040.93 - Цивільне будівництво (Словники термінів)
01.040.95 - Військова техніка (Словники термінів)
01.040.97 - Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт (Словники термінів)
01.060 - Величини та одиниці величин
01.070 - Кодування кольором
01.075 - Літерні познаки
01.080 - Графічні познаки
01.080.01 - Графічні познаки взагалі
01.080.10 - Познаки загальнодоступної інформації
01.080.20 - Графічні познаки для спеціального устатковання
01.080.30 - Графічні познаки, використовні для машинобудівних і будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і в іншій технічній документації на продукцію
01.080.40 - Графічні познаки, використовні для технічних креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної документації в сфері електротехніки та електроніки
01.080.50 - Графічні познаки, використовні для технічних креслеників і відповідної технічної документації у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій
01.080.99 - Інші графічні познаки
01.100 - Технічні кресленики
01.100.01 - Технічні кресленики взагалі
01.100.20 - Машинобудівні кресленики
01.100.25 - Технічні кресленики у сфері електротехніки та електроніки
01.100.27 - Технічні кресленики у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій
01.100.30 - Будівельні кресленики
01.100.40 - Креслярські інструменти та устатковання
01.100.99 - Інші стандарти стосовно технічних креслеників
01.110 - Технічна документація на продукцію
01.120 - Стандартизація. Загальні правила
01.140 - Інформатика. Видавнича справа
01.140.10 - Письмо та транслітерування
01.140.20 - Інформатика
01.140.30 - Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича документація
01.140.40 - Видавнича справа
03 ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, КЕРУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦІОЛОГІЯ.
03.020 - Соціологія. Демографія
03.040 - Праця. Зайнятість
03.060 - Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. Страхування
03.080 - Послуги
03.080.01 - Послуги взагалі
03.080.10 - Виробничі послуги
03.080.30 - Послуги споживачам
03.100 - Організування та керування підприємствами
03.100.01 - Організування та керування підприємствами взагалі
03.100.10 - Закупівля. Постачання. Логістика
03.100.20 - Торгівля. Комерційна діяльність. Організування торгівлі
03.100.30 - Керування трудовими ресурсами
03.100.40 - Науково-дослідні роботи
03.100.50 - Виробництво. Керування виробництвом
03.120 - Якість
03.120.01 - Якість узагалі
03.120.10 - Управління якістю та забезпечення якості
03.120.20 - Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності
03.120.30 - Застосовування статистичних методів/статистичного контролю
03.140 - Патенти. Інтелектуальна власність
03.160 - Законодавство. Адміністрування
03.180 - Освіта
03.200 - Дозвілля. Туризм
03.220 - Транспорт
03.220.01 - Транспорт узагалі
03.220.20 - Дорожній транспорт
03.220.30 - Рейковий транспорт
03.220.40 - Водний транспорт
03.220.50 - Повітряний транспорт
03.240 - Поштові послуги
07 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
07.030 - Фізика. Хімія
07.040 - Астрономія. Геодезія. Географія
07.060 - Геологія. Метеорологія. Гідрологія
07.080 - Біологія. Ботаніка. Зоологія
07.100 - Мікробіологія
07.100.01 - Мікробіологія взагалі
07.100.20 - Мікробіологія води
07.100.30 - Харчова мікробіологія
07.100.99 - Інші стандарти стосовно мікробіології
11 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
11.020 - Медичні науки та умови забезпечення охорони здоров'я взагалі
11.040 - Медичне устатковання
11.040.01 - Медичне устатковання взагалі
11.040.10 - Знеболювальне/анестезійне, респіраторне та реанімаційне устаткoвання
11.040.20 - Устатковання для переливання крові, вливання та ін'єкцій
11.040.25 - Шприци, голки та катетери
11.040.30 - Хірургічні інструменти та матеріали
11.040.40 - Імплантати для хірургії, протезування та ортопедичної оптики
11.040.50 - Радіографічне устатковання
11.040.55 - Діагностичне устатковання
11.040.60 - Терапевтичне устатковання
11.040.70 - Офтальмологічне устатковання
11.040.99 - Інше медичне устатковання
11.060 - Стоматологія
11.060.10 - Стоматологічні матеріали
11.060.20 - Стоматологічне устаткoвання
11.060.25 - Стоматологічні інструменти
11.080 - Стерилізація та дезінфекція
11.080.01 - Стерилізація та дезінфекція взагалі
11.080.10 - Устатковання для стерилізування
11.080.20 - Дезінфікувальні та антисептичні засоби
11.080.30 - Стерильне паковання
11.100 - Лабораторна медицина
11.100.01 - Лабораторна медицина взагалі
11.100.20 - Біологічне оцінювання медичних приладів
11.120 - Фармацевтика
11.120.01 - Фармацевтика взагалі
11.120.10 - Медикаменти
11.120.20 - Перев'язувальний і компресний матеріал
11.120.99 - Інші стандарти стосовно фармацевтики
11.140 - Лікарняне устатковання
11.160 - Перша допомога
11.180 - Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями
11.180.01 - Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями взагалі
11.180.10 - Засоби допомоги та пристосовання для пересування
11.180.15 - Засоби допомоги для глухих і осіб з погіршеним слухом
11.180.20 - Засоби допомоги для осіб з вадами нетримання та стоми
11.200 - Регулювання народжуваності. Механічні протизаплідні засоби
11.220 - Ветеринарія
13 ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я. БЕЗПЕКА
13.020 - Захист довкілля
13.020.01 - Довкілля та захист довкілля взагалі
13.020.10 - Екологічне керування/управління
13.020.30 - Оцінювання впливу на довкілля
13.020.40 - Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи
13.020.50 - Екологічне маркування
13.020.60 - Життєвий цикл продукції
13.020.99 - Інші стандарти стосовно захисту довкілля
13.030 - Відходи
13.030.01 - Відходи взагалі
13.030.10 - Тверді відходи
13.030.30 - Особливі відходи
13.030.40 - Агрегати та устаткóвання для вилучання й оброблення відходів
13.030.50 - Повторне використання
13.030.99 - Інші стандарти стосовно відходів
13.040 - Якість повітря
13.040.01 - Якість повітря взагалі
13.040.20 - Атмосфера довкілля
13.040.30 - Атмосфера робочої зони
13.040.35 - Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані умови довкілля
13.040.40 - Викиди стаціонарних джерел
13.040.50 - Викиди двигунів транспортних засобів
13.060 - Якість води
13.060.01 - Якість води взагалі
13.060.10 - Вода природних джерел
13.060.20 - Питна вода
13.060.25 - Вода на промислові потреби
13.060.30 - Стічні води
13.060.45 - Досліджування води взагалі
13.060.50 - Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин
13.060.60 - Досліджування фізичних властивостей води
13.060.70 - Досліджування біологічних властивостей води
13.080 - Якість ґрунту. Ґрунтознавство
13.080.01 - Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі
13.080.05 - Досліджування ґрунтів взагалі
13.080.10 - Хімічні характеристики ґрунтів
13.080.20 - Фізичні властивості ґрунтів
13.080.30 - Біологічні властивості ґрунтів
13.080.40 - Гідрологічні властивості ґрунтів
13.080.99 - Інші стандарти стосовно якості ґрунту
13.100 - Професійна безпека. Промислова гігієна
13.110 - Безпечність машин і механізмів
13.120 - Побутова безпека
13.140 - Шум та його вплив на людину
13.160 - Вібрація та удар і їх вплив на людину
13.180 - Ергономіка
13.200 - Запобігання аваріям і катастрофам
13.220 - Захист від пожеж
13.220.01 - Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж
13.220.10 - Пожежогасіння
13.220.20 - Протипожежні засоби
13.220.40 - Займистість і поведінка матеріалів та виробів під час горіння
13.220.50 - Вогнетривкість будівельних матеріалів і елементів
13.220.99 - Інші стандарти стосовно захисту від пожеж
13.230 - Захист від вибухів
13.240 - Захист від надмірного тиску
13.260 - Захист від ураження електричним струмом. Роботи під напругою
13.280 - Захист від опромінення
13.300 - Захист від небезпечних вантажів
13.310 - Захист від злочинів
13.320 - Системи аварійного сигналізування й оповіщування
13.340 - Захисні засоби
13.340.01 - Захисні засоби взагалі
13.340.10 - Захисний одяг
13.340.20 - Захисні засоби для голови
13.340.30 - Респіраторні захисні засоби
13.340.40 - Захисні засоби для рук
13.340.50 - Захисні засоби для ніг
13.340.60 - Захисні засоби проти падіння та ковзання
13.340.99 - Інші захисні засоби
17 МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА
17.020 - Метрологія та вимірювання взагалі
17.040 - Лінійне та кутове вимірювання
17.040.01 - Лінійне та кутове вимірювання взагалі
17.040.10 - Допуски та посадки
17.040.20 - Властивості поверхонь
17.040.30 - Вимірювальні прилади
17.060 - Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості
17.080 - Вимірювання часу, швидкості, пришвидшеності, кутової швидкості
17.100 - Вимірювання сили, ваги та тиску
17.120 - Вимірювання витрат рідин і газів
17.120.01 - Вимірювання витрат рідин і газів узагалі
17.120.10 - Потік у закритих каналах
17.120.20 - Потік у відкритих каналах
17.140 - Акустика й акустичне вимірювання
17.140.01 - Акустичне вимірювання і зменшування шуму взагалі
17.140.20 - Шум, створюваний машинами та устаткованням
17.140.30 - Шум, створюваний транспортними засобами
17.140.50 - Електроакустика
17.160 - Вібрація, вимірювання удару та вібрації
17.180 - Оптика та вимірювання оптичних величин
17.180.01 - Оптика та вимірювання оптичних величин узагалі
17.180.20 - Кольори та вимірювання світла
17.180.30 - Оптичні вимірювальні прилади
17.200 - Термодинаміка та вимірювання температури
17.200.01 - Термодинаміка взагалі
17.200.10 - Теплота. Калориметрія
17.200.20 - Прилади для вимірювання температури
17.220 - Електрика. Магнетизм. Вимірювання електричних і магнітних величин
17.220.01 - Електрика. Магнетизм. Загальні аспекти
17.220.20 - Вимірювання електричних і магнітних величин
17.220.99 - Інші стандарти стосовно електрики і магнетизму
17.240 - Радіаційне вимірювання
19 ВИПРОБУВАННЯ
19.020 - Методи та умови випробування взагалі
19.040 - Кліматичне випробування
19.060 - Механічне випробування
19.080 - Електричне та електронне випробування
19.100 - Неруйнівне випробування
19.120 - Гранулометричний аналіз. Просіювання
21 МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
21.020 - Характеристика та конструкція механізмів, приладів і устатковання
21.040 - Ґвинтові нарізі
21.040.01 - Ґвинтові нарізі взагалі
21.040.10 - Метричні ґвинтові нарізі
21.040.20 - Дюймові нарізі
21.040.30 - Спеціальні ґвинтові нарізі
21.060 - Кріпильні вироби
21.060.01 - Кріпильні вироби взагалі
21.060.10 - Болти, ґвинти, шпильки
21.060.20 - Гайки
21.060.30 - Шайби, стопорні елементи
21.060.40 - Заклепки
21.060.50 - Штифти, цвяхи
21.060.60 - Кільця, втулки, гільзи, манжети
21.060.70 - Затискачі та клямри/скоби
21.060.99 - Інші кріпильні вироби
21.080 - Шарніри, вушка та інші шарнірні з'єднання
21.100 - Вальниці
21.100.01 - Вальниці взагалі
21.100.10 - Вальниці ковзання
21.100.20 - Вальниці кочення
21.120 - Вали та муфти
21.120.10 - Вали
21.120.20 - Муфти
21.120.30 - Шпонки та шпонкові пази, шліци
21.120.40 - Балансування та балансувальні верстати
21.140 - Ущільники, защільники/сальники
21.160 - Пружини
21.180 - Корпуси, кожухи та інші деталі машин
21.200 - Зубчасті передачі
21.220 - Гнучкі передачі та трансмісії
21.220.01 - Гнучкі передачі та трансмісії взагалі
21.220.10 - Пасові передачі/рушійні паси та їхні складники
21.220.30 - Ланцюгові передачі та їхні складники
21.240 - Обертові і зворотно-поступальні механізми та їхні деталі
21.260 - Змащувальні системи
23 ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
23.020 - Засоби для зберігання рідин і газів
23.020.01 - Засоби для зберігання рідин і газів узагалі
23.020.10 - Стаціонарні контейнери та баки
23.020.30 - Посудини, що працюють під тиском, газові балони
23.020.40 - Кріогенні посудини
23.040 - Трубопроводи та елементи трубопроводів
23.040.01 - Трубопроводи та елементи трубопроводів взагалі
23.040.10 - Труби чавунні та сталеві
23.040.15 - Труби з кольорових металів
23.040.20 - Пластмасові труби
23.040.40 - Металеві фітинги/обладунки
23.040.45 - Пластмасові фітинги/обладунки
23.040.50 - Труби та фітинги/обладунки з інших матеріалів
23.040.60 - Фланці, муфти та з'єднувачі
23.040.70 - Рукави взагалі та рукави складанні
23.040.80 - Ущільники для трубопроводів і складанних рукавів
23.040.99 - Інші елементи трубопроводів
23.060 - Клапани
23.060.01 - Клапани взагалі
23.060.10 - Прохідні клапани
23.060.20 - Кульові та затичні клапани
23.060.30 - Запірні/перекривальні клапани
23.060.40 - Регулятори тиску
23.060.50 - Зворотні клапани
23.060.99 - Інші клапани
23.080 - Помпи/насоси
23.100 - Гідравлічні та пневматичні системи
23.100.01 - Гідравлічні та пневматичні системи взагалі
23.100.10 - Помпи/насоси та мотори
23.100.20 - Циліндри
23.100.40 - Системи труб і муфти
23.100.50 - Елементи системи регулювання
23.100.60 - Фільтри, ущільники та забруднювання рідин і газів
23.100.99 - Інші елементи гідравлічних та пневматичних систем
23.120 - Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери
23.140 - Компресори та пневматичні машини
23.160 - Вакуумна технологія
25 МАШИНОБУДУВАННЯ
25.020 - Виробничі складальні процеси
25.040 - Системи автоматизації промислового виробництва
25.040.01 - Системи автоматизації промислового виробництва взагалі
25.040.10 - Оброблювальні центри
25.040.20 - Верстати з цифровим програмним керуванням
25.040.30 - Промислові роботи. Маніпулятори
25.040.40 - Вимірювання та керування технологічними процесами
25.040.99 - Інші системи автоматизації промислового виробництва
25.060 - Верстатні системи
25.060.01 - Верстатні системи взагалі
25.060.10 - Уніфіковані вузли та інші пристрої
25.060.20 - Ділильні та затискальні пристрої для різального інструменту й оброблюваних деталей
25.060.99 - Інші верстатні системи
25.080 - Металообробчі верстати
25.080.01 - Металообробчі верстати взагалі
25.080.10 - Токарні верстати
25.080.20 - Розточувальні та фрезерувальні верстати
25.080.25 - Стругальні верстати
25.080.30 - Протягувальні верстати
25.080.40 - Свердлильні верстати
25.080.50 - Шліфувальні та полірувальні верстати
25.080.60 - Пиляльні верстати
25.080.99 - Інші металообробчі верстати
25.100 - Різальні інструменти
25.100.01 - Різальні інструменти взагалі
25.100.10 - Токарні різці
25.100.20 - Фрези
25.100.25 - Різці для стругальних і протягувальних верстатів
25.100.30 - Свердла, зенкери, розвертки
25.100.40 - Пилки
25.100.50 - Нутрорізи і нарізувальні плашки
25.100.60 - Терпуги
25.100.70 - Абразивні інструменти
25.100.99 - Інші різальні інструменти
25.120 - Устатковання для безстружкового обробляння
25.120.01 - Устатковання для безстружкового обробляння взагалі
25.120.10 - Ковальське устатковання. Преси. Ножиці
25.120.20 - Устатковання для вальцювання, витискання та волочіння
25.120.30 - Формувальне устатковання
25.120.40 - Машини для електрохімічного обробляння
25.120.99 - Інше устатковання для безстружкового обробляння
25.140 - Ручні інструменти
25.140.01 - Ручні інструменти взагалі
25.140.10 - Пневматичні інструменти
25.140.20 - Електричні інструменти
25.140.30 - Слюсарно-монтажні інструменти
25.140.99 - Інші ручні інструменти
25.160 - Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння
25.160.01 - Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння взагалі
25.160.10 - Процеси зварювання
25.160.20 - Зварювальні матеріали
25.160.30 - Зварювальне устатковання
25.160.40 - Зварні шви та з'єднання
25.160.50 - Високотемпературне та низькотемпературне лютування/паяння
25.180 - Промислові печі
25.180.01 - Промислові печі взагалі
25.180.10 - Електричні печі
25.180.20 - Полуменеві печі
25.200 - Термічне оброблення
25.220 - Оброблення та покривання поверхонь
25.220.01 - Оброблення та покривання поверхонь узагалі
25.220.20 - Оброблення поверхонь
25.220.40 - Металеві покриви
25.220.50 - Емалеві покриви
25.220.60 - Органічні покриви
25.220.99 - Інші види оброблення та покривання поверхонь
27 ЕНЕРГЕТИКА І ТЕПЛОТЕХНІКА
27.010 - Енергетика і теплотехніка взагалі
27.020 - Двигуни внутрішнього згоряння/згорання
27.040 - Газові та парові турбіни. Парові двигуни
27.060 - Пальники. Бойлери
27.060.01 - Пальники та бойлери взагалі
27.060.10 - Пальники на рідинному та твердому паливі
27.060.20 - Газові пальники
27.060.30 - Котли та теплообмінники
27.080 - Теплові помпи/насоси
27.100 - Електростанції взагалі
27.120 - Атомна енергетика
27.120.01 - Атомна енергетика взагалі
27.120.10 - Реакторна техніка
27.120.20 - Ядерне енергетичне устатковання. Безпека
27.120.30 - Радіоактивні речовини та технологія ядерного палива
27.120.99 - Інші стандарти стосовно атомної енергетики
27.140 - Гідроенергетика
27.160 - Геліоенергетика
27.180 - Вітряні енергетичні системи/установки
27.190 - Біологічні джерела й альтернативні джерела енергії
27.200 - Холодильна техніка
27.220 - Регенерація тепла. Теплоізоляція
29 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
29.020 - Електротехніка взагалі
29.030 - Магнітні матеріали
29.035 - Ізоляційні матеріали
29.035.01 - Ізоляційні матеріали взагалі
29.035.10 - Паперові та картонні ізоляційні матеріали
29.035.20 - Пластмасові та ґумові ізоляційні матеріали
29.035.30 - Скляні та керамічні ізоляційні матеріали
29.035.50 - Матеріали на основі лищака/слюди
29.035.60 - Лакотканини
29.035.99 - Інші ізоляційні матеріали
29.040 - Ізоляційні рідини та гази
29.040.01 - Ізоляційні рідини та гази взагалі
29.040.10 - Ізоляційні оливи
29.040.99 - Інші ізоляційні рідини та гази
29.045 - Напівпровідники
29.050 - Напівпровідники та провідники
29.060 - Електричні проводи та кабелі
29.060.01 - Електричні проводи та кабелі взагалі
29.060.10 - Проводи
29.060.20 - Кабелі
29.080 - Ізоляція
29.080.01 - Електрична ізоляція взагалі
29.080.10 - Ізолятори
29.080.20 - Прохідні ізолятори
29.080.30 - Ізоляційні системи
29.100 - Складники електротехнічного устатковання
29.100.01 - Складники електротехнічного устатковання взагалі
29.100.10 - Магнітні складники
29.100.99 - Інші складники електротехнічного устатковання
29.120 - Електротехнічна арматура
29.120.01 - Електротехнічна арматура взагалі
29.120.10 - Ізоляційні трубки
29.120.20 - З'єднувальні пристрої
29.120.30 - Вилки, розетки, з'єднувачі
29.120.40 - Вимикачі
29.120.50 - Плавкі запобіжники та інші пристрої захисту від струмових перевантаг
29.120.70 - Реле
29.120.99 - Інша електротехнічна арматура
29.130 - Комутаційна апаратура й апаратура керування
29.130.01 - Комутаційна апаратура й апаратура керування взагалі
29.130.10 - Високовольтна комутаційна апаратура й апаратура керування
29.130.20 - Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура керування
29.140 - Лампи та відповідне устатковання
29.140.01 - Лампи взагалі
29.140.10 - Цоколі та патрони для ламп
29.140.20 - Лампи розжарювання
29.140.30 - Флуоресцентні лампи. Розрядні лампи
29.140.40 - Світильники
29.140.50 - Системи освітлювального устатковання
29.140.99 - Інші стандарти стосовно ламп
29.160 - Обертові електричні машини
29.160.01 - Обертові електричні машини взагалі
29.160.10 - Складники обертових електричних машин
29.160.20 - Генератори
29.160.30 - Двигуни
29.160.40 - Генераторне устатковання
29.180 - Трансформатори. Електричні реактори
29.200 - Випрямлячі. Перетворювачі. Стабілізовані джерела електроживлення
29.220 - Гальванічні елементи та батареї
29.220.01 - Гальванічні елементи та батареї взагалі
29.220.10 - Первинні елементи та батареї
29.220.20 - Кислотні акумулятори та акумуляторні батареї
29.220.30 - Лужні акумулятори та акумуляторні батареї
29.220.99 - Інші елементи та батареї
29.240 - Мережі електропостачання та розподільчі мережі
29.240.01 - Мережі електропостачання та розподільчі мережі взагалі
29.240.10 - Підстанції. Захисні розрядники
29.240.20 - Лінії електропересилання та розподільчі лінії
29.240.30 - Апаратура керування для електроенергетичних систем
29.240.99 - Інше устатковання стосовно мереж електропостачання та розподільчих мереж
29.260 - Електроустатковання для роботи в особливих умовах
29.260.01 - Електроустатковання для роботи в особливих умовах узагалі
29.260.20 - Електричні апарати для вибухонебезпечного середовища
29.280 - Тягове електроустатковання
31 ЕЛЕКТРОНІКА
31.020 - Електронні складники взагалі
31.040 - Резистори
31.040.01 - Резистори взагалі
31.040.10 - Резистори сталого опору
31.040.20 - Потенціометри, резистори змінного опору
31.040.30 - Терморезистори
31.060 - Конденсатори
31.060.01 - Конденсатори взагалі
31.060.10 - Конденсатори сталої ємності
31.060.30 - Паперові та пластмасові конденсатори
31.060.50 - Алюмінієві електролітні конденсатори
31.060.70 - Силові конденсатори
31.060.99 - Інші конденсатори
31.080 - Напівпровідникові прилади
31.080.01 - Напівпровідникові прилади взагалі
31.080.10 - Діоди
31.080.20 - Тиристори
31.080.30 - Транзистори
31.080.99 - Інші напівпровідникові прилади
31.100 - Електровакуумні прилади
31.120 - Електронні пристрої відображування інформації
31.140 - П'єзоелектричні прилади
31.160 - Електричні фільтри
31.180 - Друковані схеми та плати
31.190 - Електронні складники складені
31.200 - Інтегровані схеми. Мікроелектроніка
31.220 - Електромеханічні складники електронного та телекомунікаційного устатковання
31.220.01 - Електромеханічні складники взагалі
31.220.10 - Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі
31.220.20 - Перемикачі
31.220.99 - Інші електромеханічні складники
31.240 - Механічні конструкції електронного устатковання
31.260 - Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання
33 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА
33.020 - Телекомунікації взагалі
33.030 - Телекомунікаційні послуги. Застосування
33.040 - Телекомунікаційні системи
33.040.01 - Телекомунікаційні системи взагалі
33.040.20 - Системи пересилання
33.040.30 - Системи комутування та сигналізування
33.040.35 - Телефонні мережі
33.040.40 - Мережі пересилання даних
33.040.50 - Лінії, з'єднання та кола
33.040.99 - Інше устатковання для телекомунікаційних систем
33.050 - Телекомунікаційне кінцеве устатковання
33.050.01 - Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі
33.050.10 - Телефонне устатковання
33.050.30 - Устатковання для телексу, телетексту, телефаксу
33.050.99 - Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання
33.060 - Радіозв'язок
33.060.01 - Радіозв'язок взагалі
33.060.20 - Приймальна та передавальна апаратура
33.060.30 - Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи зв'язку
33.060.40 - Кабельні розподільчі системи
33.060.60 - Подвижные службы. Наземная линейная радиосвязь (TETRA)
33.060.99 - Інше устатковання для радіозв'язку
33.070 - Служби мобільного зв'язку
33.070.01 - Служби мобільного зв'язку взагалі
33.070.30 - Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (DECT)
33.070.50 - Глобальна система мобільного зв'язку (GSM)
33.070.99 - Інші служби мобільного зв'язку
33.080 - Цифрова мережа з комплексними послугами (ISDN)
33.100 - Електромагнітна сумісність (ЕМС)
33.100.01 - Електромагнітна сумісність узагалі
33.100.10 - Емісія завад
33.100.20 - Несприйнятливість
33.100.99 - Інші аспекти стосовно електромагнітної сумісності
33.120 - Складники та допоміжні пристрої для телекомунікаційного устатковання
33.120.01 - Складники та допоміжні пристрої взагалі
33.120.10 - Коаксіальні кабелі. Хвилеводи
33.120.20 - Проводи та симетричні кабелі
33.120.30 - Радіочастотні з'єднувачі
33.120.40 - Антени
33.120.99 - Інші складники та допоміжні пристрої
33.140 - Спеціальне вимірювальне устатковання для телекомунікаційних систем
33.160 - Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка
33.160.01 - Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі
33.160.10 - Підсилювачі
33.160.20 - Радіоприймачі
33.160.25 - Телевізори
33.160.30 - Аудіосистеми
33.160.40 - Відеосистеми
33.160.50 - Допоміжні пристрої
33.160.60 - Системи колективної інформатики (мультимедіа) та устатковання для телеконференцзв'язку
33.160.99 - Інша аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка
33.170 - Теле- та радіомовлення
33.180 - Волоконно-оптичний зв'язок
33.180.01 - Волоконно-оптичні системи взагалі
33.180.10 - Волокна та кабелі
33.180.20 - Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої
33.200 - Телекерування. Телеметрія
35 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ
35.020 - Інформаційні технології (ІТ) взагалі
35.040 - Набори знаків і кодування інформації
35.060 - Мови, використовні в інформаційних технологіях
35.080 - Програмне забезпечення
35.100 - Взаємозв'язок відкритих систем (OSI)
35.100.01 - Взаємозв'язок відкритих систем узагалі
35.100.05 - Багаторівневі прикладні системи
35.100.10 - Фізичний рівень
35.100.20 - Рівень ланки даних
35.100.30 - Рівень мережі
35.100.40 - Транспортний рівень
35.100.60 - Рівень подання даних
35.100.70 - Прикладний рівень
35.110 - Організування мереж
35.140 - Комп'ютерна графіка
35.160 - Мікропроцесорні системи
35.180 - Інформаційно-технологічні термінали та інше периферійне устатковання
35.200 - Інтерфейси та з'єднувальне устатковання
35.220 - Запам'ятовувачі
35.220.01 - Запам'ятовувачі взагалі
35.220.10 - Паперові картки та стрічки
35.220.20 - Магнітні запам'ятовувачі взагалі
35.220.21 - Магнітні диски
35.220.22 - Магнітні стрічки
35.240 - Застосовування інформаційних технологій
35.240.01 - Застосовування інформаційних технологій узагалі
35.240.10 - Автоматизоване проектування (CAD)
35.240.15 - Ідентифікаційні картки та відповідні пристрої
35.240.20 - Застосування інформаційних технологій у роботі установ
35.240.30 - Застосування інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні та видавничій справі
35.240.50 - Застосування інформаційних технологій у промисловості
35.240.60 - Застосування інформаційних технологій на транспорті та в торгівлі
35.240.70 - Застосування інформаційних технологій у науці
35.240.80 - Застосування інформаційних технологій в охороні здоров'я
35.240.99 - Застосування інформаційних технологій в інших сферах
35.260 - Конторські машини
37 ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
37.020 - Оптичне устатковання
37.040 - Фотографія
37.040.01 - Фотографія взагалі
37.040.10 - Фотоустатковання. Проектори
37.040.20 - Фотопапір, фотоплівки та плати. Картриджі
37.040.25 - Плівки для радіографії
37.040.30 - Фотохімікати
37.040.99 - Інші стандарти стосовно фотографії
37.060 - Кінематографія
37.060.10 - Кіноустатковання
37.060.20 - Кіноплівки. Касети
37.080 - Способи формування зображення документів
37.100 - Поліграфія
37.100.01 - Поліграфія взагалі
37.100.10 - Розмножувальне устатковання
37.100.20 - Матеріали для поліграфії
37.100.99 - Інші стандарти стосовно поліграфії
39 ТОЧНА МЕХАНІКА. ЗОЛОТАРСТВО/ЮВЕЛІРНА СПРАВА
39.040 - Годинникарство
39.040.01 - Годинникарство взагалі
39.040.10 - Наручні та кишенькові годинники
39.040.20 - Настінні та настільні годинники
39.060 - Золотарство/ювелірна справа
43 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА
43.020 - Дорожньо-транспортні засоби взагалі
43.040 - Системи дорожньо-транспортних засобів
43.040.01 - Системи дорожньо-транспортних засобів узагалі
43.040.10 - Електричне та електронне устатковання
43.040.15 - Автомобільне інформаційне устатковання. Убудовані комп'ютерні системи
43.040.20 - Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої
43.040.30 - Пристрої регулювання та контрольні прилади
43.040.40 - Гальмівні системи
43.040.50 - Трансмісії, підвіски
43.040.60 - Кузови і деталі кузовів
43.040.70 - Тягово-зчіпні пристрої
43.040.80 - Захист від аварій та обмежувальні системи
43.040.99 - Інші системи дорожньо-транспортних засобів
43.060 - Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо-транспортних засобів
43.060.01 - Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо-транспортних засобів узагалі
43.060.10 - Блок циліндрів двигуна і внутрішні деталі
43.060.20 - Системи нагнітання, живлення повітрям та випускання відпрацьованих газів
43.060.30 - Системи охолоджування. Змащувальні системи
43.060.40 - Паливні системи
43.060.50 - Електричне та електронне устатковання. Системи керування
43.060.99 - Інші елементи та системи двигунів внутрішнього згоряння/згорання
43.080 - Вантажні транспортні засоби
43.080.10 - Вантажні автомобілі та причепи
43.080.20 - Автобуси
43.100 - Легкові автомобілі. Фургони та легкі причепи
43.120 - Електричні дорожньо-транспортні засоби
43.140 - Мотоцикли та мопеди
43.150 - Велосипеди
43.160 - Транспорт спеціальної призначеності
43.180 - Діагностичне, випробовувальне устатковання та устатковання для технічного обслуговування
45 ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА
45.020 - Залізнична техніка взагалі
45.060 - Рухомий склад залізниць
45.060.01 - Рухомий склад залізниць узагалі
45.060.10 - Тяговий рухомий склад залізниць
45.060.20 - Несамохідний рухомий склад
45.080 - Рейки та складники залізниць
45.120 - Устаткoвання для будування та експлуатування залізниць і линвових/канатних доріг
47 СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКІ СПОРУДИ
47.020 - Суднобудування та морські споруди взагалі
47.020.01 - Стандарти стосовно загальних питань суднобудування та морських споруд
47.020.05 - Матеріали та складники для суднобудування
47.020.10 - Корпуси суден та їхні складники
47.020.20 - Суднові двигуни та рушійні системи
47.020.30 - Системи трубопроводів
47.020.40 - Підіймальне та вантажно-переміщувальне устатковання
47.020.50 - Палубне устатковання та установки
47.020.60 - Електроустатковання суден і морських споруд
47.020.70 - Навігаційні прилади та устатковання для керування
47.020.90 - Суднові системи вентилювання, кондиціювання повітря та опалювання
47.020.99 - Інші стандарти стосовно суднобудування та морських споруд
47.040 - Морські судна
47.060 - Судна внутрішнього плавання
47.080 - Малі судна
49 АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА
49.020 - Повітряні космічні кораблі та літальні апарати взагалі
49.025 - Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій
49.025.60 - Текстиль
49.025.99 - Інші матеріали
49.035 - Елементи авіаційно-космічних конструкцій
49.045 - Конструкції та елементи конструкцій
49.050 - Авіаційні та ракетні двигуни й силове устатковання
49.060 - Авіаційно-космічне електроустатковання та системи
49.080 - Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні системи та їхні складники
49.090 - Бортове устатковання та прилади
49.095 - Устатковання для пасажирів і кабін
49.100 - Устатковання для технічного обслуговування та наземних служб
49.120 - Вантажне устатковання
49.140 - Космічні системи та процеси
53 ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ
53.020 - Підіймальне устатковання
53.020.01 - Підіймальні пристрої взагалі
53.020.20 - Крани
53.020.30 - Приладдя для підіймального устатковання
53.020.99 - Інше підіймальне устатковання
53.040 - Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії
53.040.01 - Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії взагалі
53.040.10 - Конвеєри
53.040.20 - Елементи для конвеєрів
53.060 - Внутрішньозаводський транспорт
53.080 - Складське устатковання
53.100 - Машини та механізми для земляних робіт
53.120 - Знаряддя для ручних робіт
55 ПАКУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ
55.020 - Пакування та розподілення товарів взагалі
55.040 - Пакувальні матеріали та приладдя
55.080 - Мішки. Сумки
55.100 - Пляшки. Горщики. Банки
55.120 - Фляги. Бляшані консервні банки. Туби
55.130 - Аерозольна тара
55.140 - Діжки. Барабани. Каністри
55.160 - Ящики, коробки, решітчаста тара
55.180 - Розміщування товарів для перевезення
55.180.01 - Розміщування товарів для перевезення взагалі
55.180.10 - Контейнери загальної призначеності
55.180.20 - Піддони загальної призначеності
55.180.30 - Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні
55.180.40 - Укомплектована, завантажена транспортна тара
55.180.99 - Інші стандарти стосовно розміщування товарів для перевезення
55.200 - Пакувальне устатковання
55.220 - Зберігання. Складування
55.230 - Розміщення товарів і торгові автомати
59 ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ТА ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
59.020 - Технологічні процеси текстильної промисловості
59.040 - Допоміжні матеріали для оздоблювання текстилю
59.060 - Текстильні волокна
59.060.01 - Текстильні волокна взагалі
59.060.10 - Натуральні волокна
59.060.20 - Хімічні волокна
59.060.30 - Мінеральні та металеві волокна
59.060.99 - Інші текстильні волокна
59.080 - Вироби текстильної промисловості
59.080.01 - Текстиль взагалі
59.080.20 - Пряжа
59.080.30 - Текстильні полотна
59.080.40 - Тканини з покривом
59.080.50 - Линви/канати та мотузи
59.080.60 - Текстильні покриви на підлогу
59.080.70 - Геотекстильні матеріали
59.080.99 - Інші вироби текстильної промисловості
59.100 - Матеріали для зміцнювання композитів
59.100.10 - Текстильні скловолоконні матеріали
59.100.20 - Вуглецеві матеріали
59.120 - Текстильне устатковання
59.120.01 - Текстильне устатковання взагалі
59.120.10 - Прядильні, сукальні та текстурувальні машини
59.120.20 - Мотальні машини та устатковання
59.120.30 - Ткацькі верстати та машини
59.120.40 - Трикотажні машини
59.120.50 - Фарбувально-опоряджувальне устатковання
59.120.99 - Інше текстильне устатковання
59.140 - Технологія шкіряного виробництва
59.140.01 - Технологія шкіряного виробництва взагалі
59.140.10 - Процеси та допоміжні матеріали
59.140.20 - Шкури невичинені, напівфабрикати, сирець
59.140.30 - Шкіри/ремінь та хутро
59.140.35 - Вироби зі шкіри/ременю
59.140.40 - Машини й устатковання для шкіряного та хутряного виробництва
61 ШВАЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
61.020 - Одяг
61.040 - Наголовні убори. Аксесуари одягу. Одягові застібки
61.060 - Взуття
61.080 - Швацькі машини та інше устатковання для швацької промисловості
65 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
65.020 - Землеробство/рільництво та лісівництво
65.020.01 - Землеробство/рільництво та лісівництво взагалі
65.020.20 - Рослинництво
65.020.30 - Тваринництво та селекція тварин
65.020.40 - Озеленювання та лісорозведення
65.020.99 - Інші стандарти стосовно землеробства/рільництва та лісівництва
65.040 - Сільськогосподарські будівлі, споруди та устатковання
65.040.01 - Сільськогосподарські будівлі та устаткoвання взагалі
65.040.10 - Тваринницькі ферми, установки та устатковання
65.040.20 - Будівлі й устатковання для переробляння та зберігання сільськогосподарської продукції
65.060 - Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання
65.060.01 - Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі
65.060.10 - Сільськогосподарські трактори та причепи
65.060.20 - Ґрунтообробче устатковання
65.060.25 - Устатковання для зберігання, готування та внесення добрив
65.060.30 - Устатковання для сівби і садіння рослин
65.060.35 - Зрошувальне (іригаційне) та дренажне устатковання
65.060.40 - Устатковання для догляду за рослинами
65.060.50 - Збиральне устатковання
65.060.60 - Устатковання для виноградарства та виноробства
65.060.70 - Садово-парковий інвентар
65.060.80 - Устатковання для лісівництва
65.060.99 - Інші сільськогосподарські машини та устатковання
65.080 - Добрива
65.100 - Пестициди та інші агрохімікати
65.100.01 - Пестициди та інші агрохімікати взагалі
65.100.10 - Інсектициди
65.100.20 - Гербіциди
65.100.30 - Фунгіциди
65.120 - Корм для тварин
65.140 - Бджільництво
65.145 - Мисливство
65.150 - Рибальство та рибництво
65.160 - Тютюн, тютюнові вироби та відповідне устатковання
67 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
67.020 - Технологічні процеси в харчовій промисловості
67.040 - Харчові продукти взагалі
67.050 - Загальні методи перевіряння та аналізування харчових продуктів
67.060 - Зернові, бобові культури та продукти їх переробляння
67.080 - Фрукти. Овочі
67.080.01 - Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі
67.080.10 - Фрукти та продукти їх переробляння
67.080.20 - Овочі та продукти їх переробляння
67.100 - Молоко та молочні продукти
67.100.01 - Молоко та молочні продукти взагалі
67.100.10 - Молоко та продукти з переробленого молока
67.100.20 - Масло
67.100.30 - Сир
67.100.40 - Морозиво та заморожені кондитерські вироби
67.100.99 - Інші молочні продукти
67.120 - М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція
67.120.10 - М'ясо та м'ясні продукти
67.120.20 - Свійська птиця та яйця
67.120.30 - Риба та рибні продукти
67.120.99 - Інша тваринна продукція
67.140 - Чай. Кава. Какао
67.140.10 - Чай
67.140.20 - Кава та кавозамінники
67.140.30 - Какао
67.160 - Напої
67.160.01 - Напої взагалі
67.160.10 - Алкогольні напої
67.160.20 - Безалкогольні напої
67.180 - Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль
67.180.10 - Цукор і цукристі продукти
67.180.20 - Крохмаль і крохмалепродукти
67.190 - Шоколад
67.200 - Харчові олії та жири. Насіння олійних культур
67.200.10 - Тваринні та рослинні жири й олії
67.200.20 - Насіння олійних культур
67.220 - Прянощі та приправи. Харчові добавки
67.220.10 - Прянощі та приправи
67.220.20 - Харчові добавки
67.230 - Розфасовані харчові продукти та харчові продукти, кулінарно оброблені
67.240 - Сенсорний/органолептичний аналіз
67.250 - Матеріали та предмети в контакті з харчовими продуктами
67.260 - Установки та устатковання для харчової промисловості
71 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
71.020 - Технологічні процеси хімічної промисловості
71.040 - Аналітична хімія
71.040.01 - Аналітична хімія взагалі
71.040.10 - Хімічні лабораторії. Лабораторне устатковання
71.040.20 - Лабораторний посуд і супутні прилади
71.040.30 - Хімічні реактиви
71.040.40 - Хімічний аналіз
71.040.50 - Фізико-хімічні методи аналізування
71.060 - Неорганічні хімічні речовини
71.060.01 - Неорганічні хімічні речовини взагалі
71.060.10 - Хімічні елементи
71.060.20 - Оксиди
71.060.30 - Кислоти
71.060.40 - Основи
71.060.50 - Солі
71.060.99 - Інші неорганічні хімічні речовини
71.080 - Органічні хімічні речовини
71.080.01 - Органічні хімічні речовини взагалі
71.080.10 - Аліфатичні вуглеводні
71.080.15 - Ароматичні вуглеводні
71.080.20 - Галогензаміщені вуглеводні
71.080.30 - Органічні азотні сполуки
71.080.40 - Органічні кислоти
71.080.50 - Ангідриди
71.080.60 - Спирти. Прості ефіри/етери
71.080.70 - Складні ефіри/естери
71.080.80 - Альдегіди та кетони
71.080.90 - Феноли
71.080.99 - Інші органічні хімічні речовини
71.100 - Продукція хімічної промисловості
71.100.01 - Продукція хімічної промисловості взагалі
71.100.10 - Матеріали для виробництва алюмінію
71.100.20 - Гази промислової призначеності
71.100.30 - Вибухові речовини. Піротехніка та феєрверки
71.100.35 - Хімікати для промислового та побутового дезінфікування
71.100.40 - Поверхнево-активні речовини
71.100.45 - Холодоагенти й антифризи
71.100.50 - Хімічні речовини для захисту деревини
71.100.55 - Силікони
71.100.60 - Ефірні олії
71.100.70 - Косметичні товари. Предмети особистої гігієни
71.100.80 - Хімікати для очищання води
71.100.99 - Інша продукція хімічної промисловості
71.120 - Устатковання для хімічної промисловості
71.120.01 - Устатковання для хімічної промисловості взагалі
71.120.10 - Реактори та їхні складники
71.120.20 - Апарати колонного типу
71.120.30 - Теплообмінники
71.120.99 - Інше устатковання для хімічної промисловості
73 ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ
73.020 - Гірництво та відкриті гірничі роботи
73.040 - Вугілля
73.060 - Руди/металомісткі мінерали та збагачені руди
73.060.01 - Руди/металомісткі мінерали та збагачені руди взагалі
73.060.10 - Залізні руди
73.060.20 - Марганцеві руди
73.060.30 - Хромові руди
73.060.40 - Алюмінієві руди
73.060.99 - Інші руди/металомісткі мінерали
73.080 - Неметаломісткі мінерали
73.100 - Гірниче устатковання
73.100.01 - Гірниче устатковання взагалі
73.100.10 - Устатковання для проходження тунелів і встановлювання тюбінгового кріплення
73.100.20 - Устатковання для вентилювання, кондиціювання повітря та освітлювання
73.100.30 - Устатковання для свердлування/буріння та виймання ґрунту
73.100.40 - Відкочувальне та підіймальне устатковання
73.100.99 - Інше гірниче устаткoвання
73.120 - Устатковання для збагачування корисних копалин
75 НАФТА Й СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ
75.020 - Видобування й переробляння нафти та природного газу
75.040 - Сира нафта
75.060 - Природний газ
75.080 - Нафтопродукти взагалі
75.100 - Мастила, технічні оливи та суміжна з ними продукція
75.120 - Гідравлічні рідини
75.140 - Парафіни, бітумінозні матеріали та інші нафтові продукти
75.160 - Паливо
75.160.10 - Тверде паливо
75.160.20 - Рідинне паливо
75.160.30 - Газоподібне паливо
75.180 - Устатковання для нафтової та газової промисловості
75.180.01 - Устатковання для нафтової та газової промисловості взагалі
75.180.10 - Устатковання для розвідування, свердлування/буріння та видобування
75.180.20 - Устаткóвання для процесів виробництва
75.180.30 - Вимірювання об'ємів і відповідні вимірювальні засоби
75.200 - Устатковання для переробляння нафти, нафтопродуктів і природного газу
77 МЕТАЛУРГІЯ
77.020 - Виробництво металів
77.040 - Випробування металів
77.040.01 - Випробування металів узагалі
77.040.10 - Механічне випробування металів
77.040.20 - Неруйнівне випробування металів
77.040.30 - Хімічний аналіз металів
77.040.99 - Інші методи випробування металів
77.060 - Корозія металів
77.080 - Чорні метали
77.080.01 - Чорні метали взагалі
77.080.10 - Чавуни
77.080.20 - Сталі
77.100 - Феросплави
77.120 - Кольорові метали
77.120.01 - Кольорові метали взагалі
77.120.10 - Алюміній та його сплави
77.120.20 - Магній та його сплави
77.120.30 - Мідь та її сплави
77.120.40 - Нікель, хром та їх сплави
77.120.50 - Титан та його сплави
77.120.60 - Свинець/оливо, цинк, олово/цина та їх сплави
77.120.70 - Кадмій, кобальт та їх сплави
77.120.99 - Інші кольорові метали та їх сплави
77.140 - Продукція з чавуну та сталі
77.140.01 - Продукція з чавуну та сталі взагалі
77.140.10 - Термічно оброблені сталі
77.140.15 - Сталі для армування бетону
77.140.20 - Високоякісні сталі
77.140.25 - Пружинні сталі
77.140.30 - Сталі для виробів, що працюють під тиском
77.140.35 - Інструментальні сталі
77.140.40 - Сталі зі спеціальними магнітними властивостями
77.140.45 - Нелеговані сталі
77.140.50 - Плоске сталеве вальцьовання/прокат та напівфабрикати
77.140.60 - Сортове сталеве вальцьовання/прокат і вальцьованка/катанка
77.140.65 - Сталевий дріт, линви/канати та ланцюги
77.140.70 - Сталеві профілі
77.140.75 - Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності
77.140.80 - Сталеве та чавунне литво
77.140.85 - Чавунні та сталеві кованки/поковки
77.140.99 - Інша продукція з чавуну та сталі
77.150 - Продукція з кольорових металів
77.150.01 - Продукція з кольорових металів узагалі
77.150.10 - Продукція з алюмінію
77.150.20 - Продукція з магнію
77.150.30 - Продукція з міді
77.150.40 - Продукція з нікелю та хрому
77.150.50 - Продукція з титану
77.150.60 - Продукція зі свинцю/олива, цинку та олова/цини
77.150.70 - Продукція з кадмію та кобальту
77.150.99 - Інша продукція з кольорових металів
77.160 - Порошкова металургія
77.180 - Устатковання для металургійної промисловості
79 ДЕРЕВООБРОБЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ
79.020 - Технологічні процеси деревообробляння
79.040 - Деревина, круглі лісоматеріали й пиломатеріали
79.060 - Деревинні плити
79.060.01 - Деревинні плити взагалі
79.060.10 - Фанера
79.060.20 - Деревинноволокнисті, деревинностружкові та тирсові плити
79.060.99 - Інші деревинні плити
79.080 - Напівфабрикати з лісоматеріалів
79.120 - Деревообробче устатковання
79.120.01 - Деревообробче устатковання взагалі
79.120.10 - Деревообробчі верстати
79.120.20 - Деревообробчі інструменти
79.120.99 - Інше деревообробче устатковання
81 СКЛЯНА ТА КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
81.040 - Скло
81.040.01 - Скло взагалі
81.040.10 - Сировина та необроблене скло
81.040.20 - Скло для будівництва
81.040.30 - Вироби зі скла
81.060 - Кераміка
81.060.01 - Кераміка взагалі
81.060.10 - Сировина
81.060.20 - Керамічна продукція
81.060.30 - Високоякісна кераміка
81.060.99 - Інші стандарти стосовно кераміки
81.080 - Вогнетриви
81.100 - Устатковання для скляної та керамічної промисловості
83 ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС
83.020 - Технологічні процеси виробництва ґуми та пластмас
83.040 - Сировина для виробництва ґуми та пластмас
83.040.01 - Сировина для виробництва ґуми та пластмас узагалі
83.040.10 - Латекс і сирий каучук
83.040.20 - Інгредієнти ґумових сумішей
83.040.30 - Допоміжні матеріали та інгредієнти пластмас
83.060 - Ґума
83.080 - Пластмаси
83.080.01 - Пластмаси взагалі
83.080.10 - Термореактивні матеріали
83.080.20 - Термопластичні матеріали
83.100 - Поруваті (пористі) матеріали
83.120 - Армовані пластмаси
83.140 - Ґумові та пластмасові вироби
83.140.01 - Ґумові та пластмасові вироби взагалі
83.140.10 - Плівки та листи
83.140.20 - Ламіновані листи
83.140.30 - Пластмасові труби та фітинги для нерідинних речовин
83.140.40 - Рукави
83.140.50 - Ущільники
83.140.99 - Інші ґумові та пластмасові вироби
83.160 - Шини
83.160.01 - Шини взагалі
83.160.10 - Шини для дорожньо-транспортних засобів
83.160.30 - Шини для сільськогосподарських машин
83.160.99 - Інші шини
83.180 - Клеї
83.200 - Устатковання для виробництва ґуми та пластмас
85 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
85.020 - Технологічні процеси паперового виробництва
85.040 - Целюлоза, деревна маса та макулатура
85.060 - Папір і картон
85.080 - Вироби з паперу
85.080.01 - Вироби з паперу взагалі
85.080.10 - Канцелярський папір
85.080.20 - Тонкий папір
85.080.30 - Картон
85.080.99 - Інші стандарти стосовно виробів з паперу
85.100 - Устатковання для паперової промисловості
87 ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ
87.020 - Технологічні процеси фарбування
87.040 - Фарби та лаки
87.060 - Інгредієнти фарб
87.060.01 - Інгредієнти фарб узагалі
87.060.10 - Пігменти й розрідники
87.060.20 - Зв'язувальні речовини
87.060.30 - Розчинники
87.060.99 - Інші інгредієнти фарб
87.080 - Чорнило. Пасти. Друкарські фарби
87.100 - Устатковання для фарбування
91 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО
91.010 - Будівельна промисловість
91.010.01 - Будівельна промисловість узагалі
91.010.30 - Технічні аспекти
91.010.99 - Інші стандарти стосовно будівельної промисловості
91.020 - Планування фізичних об'єктів. Планування міст
91.040 - Будівництво
91.040.01 - Будівництво взагалі
91.040.20 - Торговельні та промислові будівлі
91.040.30 - Житлові будинки
91.060 - Елементи будівель
91.060.01 - Елементи будівель узагалі
91.060.10 - Стіни. Переділки. Фасади
91.060.20 - Покрівлі
91.060.30 - Стелі. Підлоги. Сходи
91.060.50 - Двері та вікна
91.080 - Будівельні конструкції
91.080.01 - Будівельні конструкції взагалі
91.080.10 - Металеві конструкції
91.080.20 - Дерев'яні конструкції
91.080.30 - Мурування
91.080.40 - Бетонні та залізобетонні конструкції
91.080.99 - Інші будівельні конструкції
91.090 - Зовнішні конструкції
91.100 - Будівельні матеріали
91.100.01 - Будівельні матеріали взагалі
91.100.10 - Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини
91.100.15 - Мінеральні матеріали та вироби
91.100.25 - Теракотові вироби для будівництва
91.100.30 - Бетон і вироби з бетону
91.100.40 - Вироби з цементу, армованого волокном
91.100.50 - Сполучальні речовини. Ущільнювальні матеріали
91.100.60 - Тепло- та звукоізоляційні матеріали
91.100.99 - Інші будівельні матеріали
91.120 - Зовнішній і внутрішній захист будівель
91.120.01 - Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі
91.120.10 - Термоізоляція будівель
91.120.20 - Акустика в будівлях. Звукоізоляція
91.120.25 - Сейсмічний захист і захист від вібрації
91.120.30 - Водонепроникність
91.140 - Устатковання будівель
91.140.01 - Устатковання будівель узагалі
91.140.10 - Системи центрального опалювання
91.140.30 - Системи вентилювання та кондиціювання повітря
91.140.40 - Системи газопостачання
91.140.50 - Системи електропостачання
91.140.60 - Системи водопостачання
91.140.65 - Водонагрівальне устатковання
91.140.70 - Санітарно-технічне устатковання
91.140.80 - Дренажні системи
91.140.90 - Ліфти. Ескалатори
91.160 - Освітлювання
91.160.01 - Освітлювання взагалі
91.160.10 - Внутрішнє освітлювання
91.160.20 - Зовнішнє освітлювання будівель
91.180 - Внутрішні опоряджувальні роботи
91.190 - Будівельні арматура та устатковання
91.220 - Будівельне устатковання
93 ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
93.010 - Цивільне будівництво взагалі
93.020 - Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування фундаментів. Підземні роботи
93.030 - Зовнішні каналізаційні системи
93.040 - Будування мостів
93.060 - Будування тунелів
93.080 - Технологія дорожнього будівництва
93.080.01 - Технологія дорожнього будівництва взагалі
93.080.10 - Будування доріг
93.080.20 - Дорожньо-будівельні матеріали
93.080.30 - Дорожнє устатковання та установки
93.080.40 - Освітлювання вулиць і відповідне устатковання
93.100 - Будування рейкових доріг
93.120 - Будування аеропортів
93.140 - Будування водних шляхів, портів і доків
93.160 - Будування гідроспоруд
95 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
95.020 - Військова техніка. Військові питання. Озброєння
97 ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ. ВІДПОЧИНОК. СПОРТ
97.020 - Домашнє господарство взагалі
97.030 - Побутові електричні прилади взагалі
97.040 - Кухонне начиння
97.040.01 - Кухонне начиння взагалі
97.040.10 - Кухонні меблі
97.040.20 - Кухонні плити, робочі столи, печі та подібні пристрої
97.040.30 - Побутові охолоджувальні прилади
97.040.40 - Посудомийні машини
97.040.50 - Дрібні кухонні прилади
97.040.60 - Кухонний посуд, ножові вироби та столове приладдя
97.040.99 - Інше кухонне начиння
97.060 - Устатковання для пралень
97.080 - Прилади для чищення
97.100 - Побутові, торговельні та промислові нагрівальні прилади
97.100.01 - Нагрівальні прилади взагалі
97.100.10 - Електронагрівальні прилади
97.100.20 - Газові нагрівальні прилади
97.100.40 - Нагрівальні прилади на рідинному паливі
97.100.99 - Нагрівальні прилади на інших джерелах енергії
97.120 - Пристрої автоматичного керування побутової призначеності
97.130 - Устатковання для магазинів
97.130.01 - Устатковання для магазинів узагалі
97.130.20 - Холодильні апарати для торгівлі
97.130.99 - Інше устатковання для магазинів
97.140 - Меблі
97.145 - Драбини
97.150 - Нетекстильні покриви на підлогу
97.160 - Домашній текстиль. Білизна
97.170 - Побутове приладдя для догляду за тілом
97.180 - Різноманітна побутова техніка та торговельне устатковання
97.190 - Техніка для дітей
97.195 - Художні вироби та вироби народних промислів
97.200 - Устатковання для дозвілля
97.200.01 - Устатковання для дозвілля взагалі
97.200.10 - Театральне, сценічне та студійне устатковання
97.200.20 - Музичні інструменти
97.200.30 - Устатковання кемпінгів і майданчиків
97.200.40 - Ігрові майданчики
97.200.50 - Іграшки
97.220 - Спортивне устатковання, інвентар і споруди
97.220.20 - Устатковання та інвентар для зимових видів спорту
97.220.30 - Устаткóвання та інвентар для спортивних залів
97.220.40 - Устаткóвання та інвентар для відкритих спортивних майданчиків і водного спорту
97.220.99 - Інше спортивне устатковання, інвентар і споруди

Покажчик національних стандартів. 2015.

См. также в других словарях:

  • індекс — Індекс: покажчик [54] список, покажчик [50;XX] Крім того, друкується в тов. Шевч. моя збірка апокрифів (уже є готові 4 аркуші, на котрих напечатані: два індекси книг правдивих і ложних, статті про Сатанаїла і бунт ангелів (4 тексти), про рай (2… …   Толковый украинский словарь

  • індекс — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • індекс — у, ч. 1) Покажчик, список, перелік чого небудь. Індекс товарів. 2) ек. Статистичний показник, який у процентах виражає динаміку розвитку певних явищ, зокрема економічних. •• Біржови/й і/ндекс показник, що його обчислюють за курсами акцій для з… …   Український тлумачний словник

  • індекс — индекс index Index 1) Список, покажчик, перелік будь чого. 2) Числовий або буквений покажчик у математичних виразах, запроваджуваний для того, щоб відрізняти їх один від одного. 3) Відносний покажчик, що характеризує зміни рівня певного явища в… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • індекс цін — показник динаміки цін, який характеризує рівень цін на товари і послуги порівняно з рівнем цін за період, який взято як базовий …   Глосарій термінів фондового ринку

  • індекс — [і/ндеикс і і/индеикс] су, м. (ў) с і, мн. сие, с іў …   Орфоепічний словник української мови

  • індекс економічної нерівності — міра диференціації станів економічних об’єктів деякої їхньої сукупності. Якщо стан економічного об’єкта описується скінченим набором, що складається з k сумірних параметрів, то говорять про kмірний індекс економічної нерівності. Історично… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • індекс листової поверхні — Відношення площі листкової поверхні рослин фітоценозу до одиниці його площі. Вимірюється в м2/м2 …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • індекс продукційний — Доля фітомаси рослини, яку використовують в якості врожаю …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • індекс рога — показник спікливості вугілля, який визначається за міцністю нелеткого залишку, який одержують при швидкому нагріванні суміші вугілля з інертним матеріалом. Використовується для характеристики вугілля з низькою спікливістю. Позначається символом… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»